Wednesday, March 4, 2009

Doa mohon perlindungan Allah

Lafaz-lafaz Isti'adzah
A'udzu bil-laahi minasy-syaithoonir-rajiim
(Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk)
- A'udzu bil-laahissami-il'aliimi minasy-syaithoonir-rajiim
(Aku berlindung kepada Allah tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk).
- A'udzu bikalimaatillaahit-taammaati minsyar-rimaa kholaq
(Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan)
- A'udzu bikalimaatillaahit-taammaati minkulli syaithoonin wa haammatin wamin kulli ‘ainin aammatin.
(Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap godaan syetan, hewan berbahaya dan dari setiap mata yang jahat)
Doa perlindungan dari syetan
Bismillahil-ladzi laa yadhur-ru ma'asmihi syai-un filardhi waa laa fis-saai wahuwas-sami'ul ‘aliim
(Dengan nama Allah yang bersama namaNya tidak ada sesuatu yang berbahaya di dunia ataupun dilangait, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui)
- Bismillaahi urqiika wallaahu yasyfiika min kulli daain yu'dziika wamin kulli nafsin aw ‘ainin haasidin Allahu Yasyfiika.
(Dengan nama Allah saya meruqyah kamu dan Allah yang menyembuhkan kamu dari setiap penyakit yang menyakitimu, dari setiap jiwa dan dari setiap mata yang dengki. Allah yang menyembuhkanmu).
- Allhumma rabbannaas adzhibil ba'sa wasyfi antasy-syaafii laa syifaa-a illa syifaauka syifaa-an laa yugoodiru saqoman
(Ya Allah, tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, engkaulah yang menyembuhkan, tiada ada yang menyembuhkan kecuali kesembuhanMu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit)
Ayat-ayat Al Quran untuk perlindungan
- Surat Al Fatihah ayat 1-7
- Surat Al Baqarah ayat 1-5
- Surat Al Baqarah ayat 102
- Surat Al Baqarah ayat 162-164
- Surat Al Baqarah ayat 255 (Ayat Kursi)
- Surat Ali Imran ayat 18-19
- Surat Al A'raaf ayat 54-56
- Surat Al A'raaf ayat 117-122
- Surat Al Mu'minun ayat 15-17
- Surat Thaaha ayat
- Surat Yunus ayat 81-82
- Surat Ashshaffat ayat 1-10
- Surat Al Ahqafb ayat 29-32
- Surat Arrahman ayat 33-36
- Surat Al Hasyr ayat 21-24
- Surat Al Jin ayat 1-9.Al Mua'wwidzat (Al Ikhlas-Al Falaq-Annas)

No comments:

Post a Comment